top of page

Krav Maga

Krav Maga kan översättas direkt från hebreiska till "kontaktkamp" eller " närkamp". Det är ett självförsvarssystem som enkelt kan användas i verkliga situationer.

Krav Maga är inte en traditionell kampsport, utan ett praktiskt och användbart system som lär dig hur du kan undvika, förebygga, de-eskalera och hantera alla typer av våldsamma hot och fysiska konfrontationer. Krav Maga kännetecknas av att det är enkelt, naturligt och effektivt och betraktas som nutidens mest effektiva och lösningsorienterade självförsvarssystem.

imi-lichtenfeld-krav-maga-02.jpg
Viktiga datum
 

1924

Imi Lichtenfeld började sin träning inom boxning och brottning.

1944

Imi Lichtenfeld började undervisa i Krav Maga för den judiska motståndsrörelsen "Hagana"

1964

Imi Lichtenfeld lämnade IDF och började anpassa Krav Maga för civilt bruk.

1974

Eyal Yanilov började träna Krav Maga med Imi Lichtenfeld.

1984

Eyal Yanilov tillsammans med Imi Lichtenfeld började organisera teknikerna till ett faktiskt system.

1944

Eyal Yanilov började sprida Krav Maga utanför Israel.

Krav Magas ursprung och utveckling

Krav Maga kan översättas direkt från hebreiska till "kontaktkamp" eller " närkamp". Det är ett självförsvarssystem som enkelt kan användas i verkliga situationer.

Krav Maga är inte en traditionell kampsport, utan ett praktiskt och användbart system som lär dig hur du kan undvika, förebygga, de-eskalera och hantera alla typer av våldsamma hot och fysiska konfrontationer. Krav Maga kännetecknas av att det är enkelt, naturligt och effektivt och betraktas som nutidens mest effektiva och lösningsorienterade självförsvarssystem.

Under mitten av 1930-talet hotade antisemitiska grupper den judiska befolkningen i Bratislava. Judarna blev ofta utsatta för våld och vnde sig då till Imi för råd och hjälp i hur de skulle kunna försvara sig på gatan. Imi blev då ledare för cirka 100 unga judiska män, boxare och brottare som tillsammans ställde sig upp mot de antisemitiska gängen och försvarade de judiska kvarteren. Striderna på gatorna gjorde att Imi utvecklade en i en mer realistisk syn på kamp och självförsvar. Han började utveckla ett enkelt system som snabbt kunde läras till de utsatta judiska grupperna.

1944 började Imi undervisa Krav Maga för den judiska motståndsrörelsen ”Hagana”. Imi blev sen tillförfrågad att leda och utveckla närstridsdelen i den nybildade israeliska armén, IDF (Israeli Defense Forces), som behövde systemets realistiska tillvägagångssätt för strid. Krav Maga var länge ett enbart militärt system. Men Imi fick en vision att alla måste få ta del av ett realistiskt, effektivt självförsvar och började utveckla ett civilt självförsvarssystem byggt på det militära Krav Maga systemet. Imi myntade begreppet ”So one may walk in peace” (så att man skall kunna vandra tryggt) som kan sammanfatta Imis vision om att alla måste få möjligheten att lära sig självförsvar för att kunna leva i trygghet. 

 

Efter Imis död 1998 fortsatte Imis elev, och av Imi utsedde chefs-instruktör, Eyal Yanilov att utveckla systemet till vad som idag är Krav Maga Global, världens största Krav Maga organisation.

 

Systemet utvärderas kontinuerligt och förbättras för att möta den typ av hot och våld som vi idag kan utsättas för. Idag tränar människor över hela världen Krav Maga, som är enkelt, effektivt och samtidigt roligt att träna.

Krav Maga innefattar fyra inriktningar:

Civilt Självförsvar
 


Polisiär

 


Militär

 

Personskydd
(VIP-skydd, försvar av tredje part)

Som professionell användare av Krav Maga (polis, militär, personskydd) blir man bland annat tränad i:

  • Taktiskt bruk av skyddsvapen, kniv, batong, tårgas/pepparspray osv

  • Närkamp, spontana situationer, när användandet av vapen ej är möjligt/lagligt/önskvärt

  • Kontrolltekniker som grepp, kast och lås, kontroll och transport av misstänkta/anhållna.

  • Genomsökning av personer, fordon, byggnader och terräng

  • Israeliskt taktiskt skydd som supplement till de lösningar som redan används.

  • Antiterrorism-metoder och gisslansituationer

  • Taktisk- och progressiv körning
     

Generellt tränas alla utövare av Krav Maga i samma grundläggande tekniker oavsett vilken gren man tillhör. Fokus ligger på tillvägagångssättet, hur situationer ska hanteras för att nå det önskade resultatet.

KMG_Marketing_073.JPG

Att träna Krav Maga

Krav Maga är ett unikt och logiskt system för självförsvar och närstrid. Systemet skall inte jämföras med andra kampsporter då det inte finns några regler i Krav Maga. I alla andra kampsporter möter du alltid en motståndare inom en begränsad yta. I krav Maga finns inga tävlingar och ingen domare som kommer bryta kampen om något går fel. I krav Maga lär man sig att verkligt våld ofta sker av flera förövare och man tränas därför i att försvara sig mot flera angripare. 

 

Systemet bygger på kroppens naturliga reflexer och instinktiva reaktioner.  Detta gör att man på kortare tid kan lära sig snabbare och effektivare försvar jämfört med traditionella kampsportsstilar. Det är just denna inlärningskurva som gör Krav Maga till det system som professionella enheter inom polis och militär världen över fördrar att använda. Träningsmetoderna är desamma för civila och professionella, och lösningarna är baserade på samma grundelement (naturliga rörelser och reflexer). Dock anpassas träningen i hög grad till den specifika uppgift individen står inför. Det fokuseras både på lagliga följder och proportionella lösningar i träningen.

 

Ett modernt system för en modern värld

För att få Krav Maga att fungera i alla typer av miljöer, i alla positioner och i alla vinklar undervisas Krav Maga med fokus på den verklighet vi lever i. Krav Maga fungerar exempelvis i små slutna utrymmen, i och runt fordon, i vatten, i svagt ljus, på alla typer av underlag med mera. Krav Maga fungerar stående, sittande, liggande (på mage och på rygg), i rörliga fordon och när man måste skydda någon annan.

Krav Maga har inga regler utan följer lagstiftningen om nödvärn; man gör vad som är nödvändigt i en given situation för att rädda sitt eget eller någon annans liv.

Krav Magas träning bygger på tre pelare:

SJÄLVFÖRSVAR

NÄRKAMP & TAKTIK

SKYDD AV TREDJE PART

KMG_Marketing_005.JPG

Krav Maga-träningen inkluderar:

D_edited_edited_edited.png

Hur man förhindrar, undviker och undkommer våldsamma konfrontationer.

D_edited_edited_edited.png

Hur man faller och rullar för att minimera skador vid kontakt med marken.

D_edited_edited_edited.png

Färdigheter i attacker och motattacker med händer, fötter, armar och huvud.

D_edited_edited_edited.png

Användning av vardagliga objekt för självförsvar och strid.

D_edited_edited_edited.png

Lösningar för obeväpnade attacker (slag, sparkar, grepp i kläder, strypningar och kroppsgrepp).

D_edited_edited_edited.png

Lösningar mot beväpnade hot och attacker med knivar och andra vassa objekt.

D_edited_edited_edited.png

Lösningar mot beväpnade hot och attacker med klubbor och andra slagvapen.

D_edited_edited_edited.png

Lösningar mot beväpnade hot med pistoler och andra skjutvapen.

D_edited_edited_edited.png

Hur man försvarar sig när man ligger på marken.

D_edited_edited_edited.png

Försvar mot flera motståndare.

D_edited_edited_edited.png

Försvar av andra personer än sig själv (tredjeparts-/VIP-skydd).

Ett modernt system för en modern värld

För att få Krav Maga att fungera i alla typer av miljöer, i alla positioner och i alla vinklar undervisas Krav Maga med fokus på den verklighet vi lever i. Krav Maga fungerar exempelvis i små slutna utrymmen, i och runt fordon, i vatten, i svagt ljus, på alla typer av underlag med mera. Krav Maga fungerar stående, sittande, liggande (på mage och på rygg), i rörliga fordon och när man måste skydda någon annan.
Krav Maga har inga regler utan följer lagstiftningen om nödvärn; man gör vad som är nödvändigt i en given situation för att rädda sitt eget eller någon annans liv.

Personlig utveckling

Krav Maga-träningen ger mer än bara ett antal lösningar för självförsvar. Krav Maga främjar personlig utveckling - inte bara fysiskt utan också mentalt. De som tränar Krav Maga upplever att deras tolerans för stress ökar dramatiskt och de blir ofta bättre rustade för att hantera fler och större utmaningar i sin vardag.

Rollspecifik Krav Maga

Krav Maga kan anpassas för att möta kraven från både kvinnor och män, barn och äldre. Krav Maga har också branschspecifika lösningar som är baserade på taktiska anpassningar för att möta de ökande behoven av stridsträning hos militära enheter, anti-terrorgrupper, specialenheter, undercover-agenter, livvakter, fängelsepersonal, poliser, dörrvakter med flera. 
 
Våra Självförsvarskurser är korta enkla kurser där deltagarna får lära sig olika tekniker som kommer fungera i verkligheten. Träningen är rolig, svettig och ger snabba resultat

Träning för organisationer, företag och arbetsplatser

Idag kräver även arbetsmiljölagen att arbetsgivaren måste stå för utbildning som skapar trygghet och hur man möter hot och våld.
 
För specifika önskemål där det önskas speciell inriktning på träningen så kontakta oss så skräddarsyr vi er självförsvarskurs så att den möter era mål och önskningar.  

bottom of page